Рабочие инструкции

Робоча інструкція оброблювача риби

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Оброблювач риби призначається на посаду та звільняється з посади наказом Генерального директора ТОВ за поданням завідуючого виробництва рибного відділу магазину, із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України. Оброблювач риби підпорядковується безпосередньо завідуючому виробництва рибного відділу. Оброблювач риби в своїй роботі керується законодавством України, даною посадовою інструкцією, нормативними документами, розпорядженнями завідуючого виробництва рибного відділу.

II. ОБОВЯЗКИ

Оброблювач риби:

Розробляє рибу частикових порід на тушки (видалення плавників, очищення луски, потрошіння, видалення та зачистка механічно пошкоджених місць, промивка тушок). Розробляє рибу осетрових порід на ланцюги (відділення голови, зрізання спинних жучек и плавників, пластування на ланцюги, очищення ланцюгів від крові, ошпарювання ланцюгів, очистка зі шкіри начеревних жучек та кісткових пластин та інше). Обробляє тушки риби методом фіксації. Нарізає на порції в залежності від виду подальшої теплової обробки (кругліші, філе зі шкірою, без шкіри, з хребтовою кісточкою та без неї). Панірує порційні куски. Виготовляє котлетну масу та напівфабрикатів з неї. Розбирає рибні відходи на харчові та технічні. Складає супові набори. Контролює якість сировини.

III.  ПРАВА

Оброблювач риби має право:

1.  Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

В межах своєї компетенції повідомляти завідуючому виробництва рибного відділу про виявлені недоліки в діяльності відділу та вносити пропозиції щодо їх усунення.

2.  Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

IV.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Оброблювач риби несе відповідальність:

За незалежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

V.  НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ

Оброблювач риби повинен знати:

Види риб, її харчову цінність та кулінарні якості. Асортимент риби та рибних напівфабрикатів. Технологічні інструкції та технічні умови на виготовлення рибних напівфабрикатів. Методи органолептичної оцінки якості сировини. Способи розробки риби частикових порід на тушки та нарізання на порції. Умови та терміни зберігання сировини та напівфабрикатів. Вимоги до якості продукції, яка виробляється. Методи визначення доброякісності використовуємої сировини. Правила експлуатація відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, вагомірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

VI. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Індивідуальне або курсове навчання на місці роботи. Стажу роботи за професією не менше 1 року.