Полезная информация

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ БАНКА

1. Загальні положення

Дане Положення встановлює порядок здійснення преміальних виплат працівникам ВАТ СКБ (надалі – Банк) за залучення нових клієнтів.

2. Умови преміювання

1. Якщо працівник банку (незалежно від займаної посади, але якщо це не входить в його функціональні обов’язки) залучив на обслуговування в банк нового клієнта, то цей працівник преміюється протягом 2 років з дня залучення клієнта. Періодичність виплати премії – поквартальна.

2. Необхідні умови виплати премії працівнику:

2.1. факт залучення клієнта працівником банку обов’язково має бути підтверджений:

2.1.1. Для працівників Головного Офісу

службовою запискою з підписами (додаток 1):

1) Заступника Голови Правління – Директора департаменту, в складі якого є працівник;

2) представника клієнта.

2.1.2. Для працівників Установ

службовою запискою з підписами (додаток 2):

1) керівника установи;

2) відповідальної особи, що забезпечує взаємодію Головного офісу з установою банку:

- Заступника Голови Правління – Директора департаменту розвитку – для працівників Козятинського, Крижопільського, Кам’янець-Подільського, Сихівського, Галицького, Староміського, Шевченківського, Привокзального, Першого Київського відділення.

- Радника Голови Спостережної Ради – для працівників офісу Київської, Івано-Франківської, Вінницької філії, Центрального відділення, Радехівського, Стрийського, Жидачівського відділення.

3) представника клієнта.

2.2. премія працівнику банку виплачується лише в ті квартали, за результатами яких сумарна загальна дохідність залучених працівником клієнтів для банку не менша 1000 грн. Якщо дохідність клієнта у відповідному кварталі менша 1000 гривень, тоді вона включається до розрахунку в наступному кварталі;

2.3. протягом першого року працівник отримує щоквартально премію у розмірі 10% від суми дохідності клієнта;

2.4. протягом другого року обслуговування банком цього клієнта працівник банку отримує 5% від суми дохідності клієнта.

3. Відділ організаційної та кадрової роботи на протязі 3-х днів по завершенню звітного кварталу зобов’язаний здійснити розрахунок розміру преміювання виходячи з загальної дохідності клієнта.

4. Управління автоматизації банківської діяльності забезпечує автоматизацію розрахунку та достовірність даних для визначення загальної дохідності по залучених клієнтах.

5. Відділ планування та контролінгу та управління автоматизації банківської діяльності надає у відділ організаційної та кадрової роботи дані необхідні для розрахунку загальної дохідності клієнта.

6. Розрахунок загальної дохідності клієнта для визначення суми премії проводиться за алгоритмом згідно додатку 3.

7. Виплата премії здійснюється на підставі наказу Голови Правління, керівників відокремлених балансових установ банку.

8. Премія за залучення нових клієнтів відноситься до премій за виробничі результати, суми премії, що сплачуються за даним положенням, відносяться до витрат на утримання персоналу.

9. Дане Положення вводиться в дію з 01 липня 2006р.

Голова Правління

__________________

__________________

Додаток 1

Голові Правління ВАТ

 

посада працівника, підрозділ

Прізвище, ім’я, по-батькові

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Мною залучено на обслуговування

Контрагент ____________________________________________

Дата підпис

“Погоджено”

Заступник Голови Правління –

Директор департаменту Дата підпис

Представник клієнта Дата підпис, печатка

Додаток 2

Голові Правління

 

посада працівника, підрозділ

Прізвище, ім’я, по-батькові

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Мною залучено на обслуговування

Контрагент ____________________________________________

Дата підпис

“Погоджено”

Керівник установи Дата підпис

Відповідальна особа

Головного Офісу Дата підпис

Представник клієнта Дата підпис, печатка

Додаток 3

 

Алгоритм розрахунку дохідності клієнта

Дохідність клієнта (ДК) розраховується за формулою:

ДК = РПД + КД + КДВ, де

РПД = Σ(Рі х (ПАі –ППі) хД/365/100) – розрахункові процентні доходи по залучених у клієнта ресурсах (вважається, що всі залучені ресурси, незалежно від строковості, приносять банку дохід, який визначається процентною маржою);

Рі – сума ресурсів, залучених у клієнта в і-ій валюті (гривня, долар США, євро, російський рубль), виражена у гривневому еквіваленті (кошти до запитання, депозити, кредиторська заборгованість по цінним паперам);

ПАі – процентна ставка по загальних активах банку в і-ій валюті, за період, в якому нараховується премія;

ППі – процентна ставка по загальних пасивах банку в і-ій валюті, за період, в якому нараховується премія;

Д – кількість календарних днів в періоді;

КД – непроцентні доходи, отримані від клієнта (за винятком доходів від продажу-купівлі валюти)(розраховуються як сума по проведеннях з рахунків клієнта на рахунки:

- 6-го класу(за винятком рахунків розділу 60 – процентні доходи, рахунків 6204 – переоцінка валюти, рахунків 6114 – доходи від купівлі-продажу валюти);

- групи 357 – нараховані доходи за РКО;

- 3800 – рахунки валютної позиції (за винятком проведення з рахунків клієнта розділу 20 – процентні доходи у валюті);

КДВ – комісійні доходи, отримані від купівлі-продажу валюти (розраховується на базі даних Інтранет-сайту „Операції на МВР”, яка ведеться згідно заявок на купівлю-продаж валюти); за умови неможливості визначення клієнта при сплаті комісійних доходів їх сума розраховується окремо та затверджується Головою Правління.