Разное

Інструкція з відсторонення від роботи працівників, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Наказом від 24.02. 95 р. № 114/38/15-36-18 МВС, МОЗ, Міністерства юстиції України введена в дію Інструкція про порядок направлення громадян для огляду на стан сп’яніння в заклади озорони здоровя та проведення огляду з використанням технічних засобів. Цим документом визначено коло осіб, які можуть проводти огляд працівників і давати висновок про його результати.

Відповідно до цієї інструкції огляд проводиться протягом доби у лікувально-прoфілактичних установах психіатрами, психіатрами-наркологами, спеціально підготовленими лікарями інших спеціальностей, а також фельдшерами, які пройшли спеціальну підготовку, фельдшерсько-акушерських пунктів, значно віддалених від лікувальних установ з використанням методик і приладів, дозволених до застосування Міністерством охорони здоров’я, за списком, затвердженим головним лікарем центральної районної лікарні.

Підприемство направляє працівника на огляд згідно з письмовим направленням за підписом керівника структурного підрозділу, засвідченого печаткою. Допускається огляд і з ініціативи самого працівника, але тільки за письмовим зверненням.

Особа, яку направили на огляд (за направленням), може прибути в установу охорони здоров’я як самостійно, так і в супроводі уповноважених працівників держлісгоспу не пізніше двох годин з моменту виникнення причин для проведення такого огляду.

Уповноважений  який супроводжує працівника на огляд, зобов’язаний засвідчити особу, яку треба обстежити, а лікар-ознайомитися з його документами (паспортом, посвідченння водія тощо) Відсутність документів не є причиною для відмови у проведенні огляду В такому випадку у протоколі огляду для встановлення стану сп’яніння зазначаються прикмети обстежуваного, а також особисті дані, записані з його слів. Лікар у присутності супроводжуючого знайомить працівника, якого оглядає, з результатами обстеження, про що робиться запис у протоколі.

Якщо працівник ухиляється від огляду або не дає можливості провести його у повному обсязі, це також фіксується у протоколі з обов’язковим зазначенням як ознак сп’яніння, так і дій особи, яка перешкоджає огляду. Протокол за підписом лікаря і печаткою установи охoрони здоров’я складається у двох примірниках. Перший видається працівникові держлісгоспу, який супроводжував робітника на огляд, а другий залишається у медичній установі. Якщо за направленням держлісгоспу працівник самостійно звернувся до ЦРЛ для проведення огляду, протокол пересилається поштою в держлісгосп або передається представникові ДЛГ.

Особа, яку оглядають, має право у десятиденний термін оскаржити медичний висновок у контрольній комісії або у суді. Витрати на проведення огляду компенсуються на договірній основі. Замовниками огляду не можуть бути фізичні особи, за винятком випaдків проведення огляду за їхньою ініціативою.

Отриманий з медичної установи протокол огляду працівника на ступінь сп’яніння є документом, достатнім для прийняття адміністрацією держлісгоспу рішення про притягненння працівника до дисциплінарної відповідальності згідно з КЗпП.

Інструкція є нормативним актом підприємства, а отже обов’язковою для виконання всіма його працівниками.