Разное

Інформація про стан охорони праці та безпеки руху транспортних засобів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Назва показників

20__ рік

20__ рік

 
 

1

2

3

4

 
 

1.

Середньоспискова чисельність штатних працівників в т.ч. жінок

     
       
 

2.

Число потерпілих від нещасних випадків, зв’язаних з виробництвом – всього / чол./

в т.ч. із смертельним наслідком / чол./

     
       
       
 

3.

Число робочих днів непрацездатності.

     
 

4.

Показники травматизму: частота

важкість

непрацездатність

     
       
       
 

5.

Відшкодування шкоди потерпілим – всього грн.

в т. ч. виплачено по листках непрацездатності /грн./

виплачено одноразової допомоги потерпілим включаючи членів їх сімей і утриманців /грн./

витрати на медичну і соціальну допомогу

     
       
       
   
       
 

6.

Виплати інвалідам за трудовим каліцтвом за викл. пенсії /чол./

/грн./

     
       
 

7.

Штрафи: - за нещасний випадок на виробництві /грн./

- за порушнення норм. актів і невиконання розпоряджень посадових осіб органів держнагляду при комплекс. перевірках /грн.

в.т.ч. оштрафованих осіб /чол./

     
       
   
       
 

8.

Побутовий травматизм:

- кількість випадків

- втрати робочих днів непрацездатності

     
       
 

9.

Травми по дорозі на роботу та з роботи:

- кількість випадків

     
 

- втрати робочих днів непрацездатності

     
 

10.

Втрати по тимчасовій непрацездатності:

- людино-днів (робочих) ДЛГ /соцстрах

- виплачено по лікарняних листах /грн./ ДЛГ /соцстрах

     
       
 

11.

Витрати на виконання комплексних заходів по забезпеченню

Встановлених нормативів з охорони праці:

- план на рік /грн./

     
 

- використано за звітний період /грн./

     
 

12.

Число робітників, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам всього

в т. ч. жінки

із них: - під впливом підвищеного рівня шуму

- під впливом підвищеного рівня вібрації

- запиленості повітря робочої зони

- загазованості повітря

- двох і більше підвищених рівнів концентрацій шкідливих виробничих факторів

     
       
       
       
       
       
       
 

13.

Кількість працюючих: - з підвищеною небезпекою /чол./

- зайнятих на шкідливих роботах /чол./

     
       
 

14.

Зайнято на заборонених роботах: - жінок

- неповнолітніх

     
       
 

15.

Кількість робочих місць, що підлягають атестації за умовами праці

     
 

16.

Кількість працівників, які повинні проходити щорічну перевірку знань з питань охорони праці.

Пройшли

     
       
 

17.

Медичні огляди працівників певних категорій:

- Попередні медогляди: зобов’язані проходити /чол./

пройшли медогляд /чол./

- Щорічні огляди осіб віком до 21 року: /чол./

пройшли медогляд /чол./

- Періодичні медогляди: зобовязані проходити /чол./

пройшли медогляд /чол./

     
       
       
       
       
       
       
 

18.

Заплановано перевірок структурних підрозділів згідно затвердженого графіку за звітний період

проведено перевірку підрозділів

В т.ч. видано приписів спеціалістами служби охорони праці

     
   
       
       
 

19

Санітарно – побутове забезпечення:

Загальна площа санітарно-побутових приміщень /м2/

В т.ч. – гардеробні /м2/ кількість місць/

- душові /м2 кількість місць/

- умивальні /м2/ кількість кранів/

- приміщення для сушіння спецодягу /м2/

     
       
       
       
       

20

Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Чисельність працюючих, яким видаються безкоштовно 313:

З них: спецодяг згідно з нормами/Фактично

Спецвзуття згідно з нормами/фактично

Захисні каски згідно з нормами/фактично

     
     
     
     

21.

Кількість дорожньо-транспортних пригод /ДТП/

в т. ч. кількість ДТП, при яких встановлена вина водіїв ДЛГ

Наслідки ДТП поранено /чол./

загинуло/чол./

загинуло /чол./