Статьи по ОТ и ТБ

Загальні вимоги безпеки:

1. До лісосічних робіт при проведенні рубок догляду допускаються чоловіки не молодші 18 років, які пройшли медичне обстеження ( 1 раз на 2 роки) та є фізично підлеглими для виконання цих видів робіт, які пройшли вводний інструктаж, первинний інструктаж на робочому місці та стажировку не менше ніж 5 робочих змін.

2. Особи, які зайняті керуванням механізованими засобами на рубках догляду (тракторами, бензопилами), повинні мати посвідчення на право керування ними.

3. Допуск до роботи та закріплення особ за певним механізмом або машиною оформлюється розпорядженням по лісництву та назначенням відповідальної особи за проведення стажировки зі всіма знову прийнятими робітниками не менше 5 робочих змін у журналі розпоряджень.

4. На кожну дільницю, відведену для рубок догляду за лісом, стосовно конкретних умов рельєфу місцевості, складу насадження, способу рубки використованих машин, обладнання та форм організації праці складається технологічна карта. Технологічна карта складається лісівничим з участю майстера лісу та утверджується головним лісівничим. Проводити лісосічні роботи без технологічної карти або з відступами від неї не дозволяється.

5. Технологічна карта повинна вміщати:

- характеристику лісосіки;

- схему лісосіки з чітким зображенням на ній пасік, трельовочних волоків, просік, лісопогрузних пунктів, лісовозних усів, ділянок для розміщення обладнання, небезпечних зон;

- технологічні вказівки про черговість розробки пасік, розсташування робочих в них та безпечні способи ведення робіт;

- відмітку про виконання підготовчих робіт. З утвердженною технологічною картою майстер лісу знайомить робочих, під підпис, яким належить вести роботи на лісосіці та видає бригадиру технологічну схему лісосіки, також ознайомленому з технологічною картою під підпис.

6. Виконувати рубки догляду за лісом дозволяється бригадою у складі не менше 2 чоловік, один із яких призначається старшим.

7. При проведенні проріджувань, прохідних та вибіркових санітарних рубок лісу робочі, майстри лісу та особи, які прибули на лісосіку, повинні бути забезпечені захисними касками, без яких вони не можуть допускатися до роботи.

8. Робочі, зайняті на рубках догляду за лісом повинні працювати у спецодежі, спецвзутті, рукавицях, які їм по встановленим нормам видає адміністрація.

9. Кожна бригада на рубках догляду за лісом повинна бути забезпечена вагончиком для відпочинку та обігріву, доброякісно. Питною водою та аптечкою для надання першої медичної допомоги.

10. Територія в радіусі місця валки є небезпечною зоною. Місце валки дерев на відстані 50м по волоку, стежкам та дорогам повинно бути обмежено переносними забороняючими знаками: « Прохід та проїзд заборонений. Валка лісу!».

11. Не дозволяються проводити валку та трелювання лісу, обрубку сучків та розкряжування хлистів в гірських лісосіках при швидкості вітру вище 8,5 м/сек, а в рівній місцевості тільки валку лісу при швидкості вітру вище 11 м/сек. Лісосічні роботи зупиняються під час зливневого дощу, при грозі, сильному снігу та густому тумані ( видимість менше 50м ).

12. Робота бензопильника повинна бути організована так, щоб сумарний час роботи в контакті з вібрацією складало не більше 2/3 робочої зміни. При цьому тривалість одноразової дії вібрації, включно мікрозупинки, вхідні в дану операцію, не повинна перевищувати для ручних машин 30-40 зв. Обіл встановлюється не менше 1 години та двох регламентних перерв: 20 хв через 2 години роботи після початку обідньої перерви.

13. Машини, обладнання, інструмент, які знаходяться в єксплуатації, повинні відповідати вимогам технічних умов та інструкцій по єксплуатації заводу-виробника.

14. Ручні інструменти та приспособлення повинні відповідати слідуючим вимогам:

-рукоятки валочних вилок, ваг, окорочних лопаток та інших інструментів повинні бути прочними, гладкими та прочно з єднані з металевими частинами; топорища повинні виготовлятися гладкими з сухої та міцної деревини, з потовщенням на кінці та обов язково розкорочені; бік деревини повинен бути: для колуна – 88 градусів; для лісорубних сокир – 86 градусів, для сучкорубних – 84 градуси.

15. При знаходженні місця роботи від місця проживання 3 км та більше та при відсутності транспорта загального використання, доставка робочих на роботу та назад повинна виконуватися засобами та за рахунок підпри\мства на спеціально обладнанному для цієї цілі технічно виправному транспорті та згідно установлених правил перевезення людей.

16. При проїзді на обладнанних грузових абтомобілях забороняється:

а) входити в кузов та виходити з нього до повної зупинки автомобілю.

б) виходити з кузову в сторону проїздної частини дороги.

в) їздити на підножках, бортах кузова, а також стояти в кузові.

г) перевозити вогненебезпечні грузи: бензин, керосин.

17. Всі робочі повинні знати прийоми надання домедичної допомоги.

18. Всі рабочі повинні виконувати установлені на підприємстві правила внутрішнього трудовогу розпорядку. Курити дозволяється тільки в спеціально обладнаних для цих цілей місцях.

19. В місцях проведення робіт забороняється присутність особ у нетверезому стані та розпив спиртних напоїв.

20. Особи, винні в порушенні справжньої інструкції, несуть адміністративну та дисциплінарну відповідальність, якщо їх дії не тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Невиконання потреб інструкції не може бути виправдано іх незнанням.

21. Місце обрубки сучків визначається технологічною картою.

22. Обрубка може виконуватись як сокирою, так і моторизованими ручними машинами, призначеними для цих цілей.

Вимоги безпеки перед початком роботи::

1. Перед запуском двигуна бензомоторних пил необхідно:

а) провести зовнішній огляд пилки та впевнитися в справності та надійності закріплення усіх частин.

б) надягнути та натягнути пильний ланцюг або поставити та закріпити пильний диск.

в) наповнити бензобак паливною сумішу.

2. Заправка паливною сумішу повинна виконуватись при неробочому двигуні. Паливну суміш на місці роботи необхіно зберігати в спеціальних бочках у безпечному від пожежі місці. Облиті пальним під час заправки частини до запуску двигуна повинні бути витерті насухо. Запуск двигуна на місці заправки забороняється.

3. При запуску двигуна необхідно: поставити мотоінструмент або агрегат на рівну поверхність, щоб зуби пильного ланцюга або ріжучого диску при оберті не зачіпали трави, землі і тд. Запуск слід виконувати згідно з інструкцією. Після запуска двигуна необхідно нагріти його на мінімальних обертах, при яких робочий орган обертається.

4. При виявлені під час огляду та випробування бензопили моторист повинен доповісти про це лісівничому, майстру лісу. Працювати невиправним інструментом забороняється.

5. перевірити виправність машини, інструменту. Виконати потреби по догляду та експлуатації машин.

6. Оглянути робоче місце та при необхідності розрахувати шляхи підходу до повалених дерев, а також відмітить черговість виконання операцій при обрубці сучків.

Вимоги безпеки під час роботи:

1. При організації рубок догляду за лісом з використанням ручного та бензомоторного інструменту не дозволяється:

- починати роботу в густих захалустях ( роботу слід починати з менш засалустяного місця).

- згинати дерева та чагарники до сильної напруги. Зрізати дерева діаметром більше ніж 12 см без підпила.

- зрізати чагарники та тонкі дерева, якщо не видно робочого органа інструмента.

- здійснювати переходи від дерева до дерева з обертаючими робочими органами.

- Очищати рабочий орган з працюючим двигуном.

2. При проведенні рубок догляду за лісом (проріджуванні, прохідних) необхідно забезпечити:

- роботу вальщика з помічником, валку дерев на вільне місце.

- прибирати небезпечні дерева в процесі проведення рубок догляду.

- ширину підготовленого трелювального волоку при тракторній трелёвці, а при трелёвці малагабаритними колесними тракторами 3 м. Волоки проложені по косогору мають бути шириною 7м.

3. До початку валки дерев необхідно:

а) прибрати небезпечні дерева.

б) подготувати робоче місце.

в) оглянути ділянку біля зрізаємого дерева.

г) вирубити або зрізати біля дерева заважаючий валці чагарник, а в зимовий час розчистити сніг.

д) для відходу від падаючого дерева після спилювання розчистити дорожки довжиною 4-5м під нахилом 45 градусів у напрямку, протилежному падінню дерева.

ж) визначити правильний напрямок валки.

з) врахувати можливі небезпеки, які можуть виникнути при спилюванні та наступному падінням дерева.

4. При валці лісу необхідно використовувати валочні приспособлення ( гідроклин, валочну вилку, лопатку, клин).

5. Валку дерев виконувати з обов язковим підпилом. Підпил потрібно робити тільки з однієї сторони, в яку намічено звалити дерево. Робити підпил з двох або декількох сторін дерева забороняється. Глубина підпила повинна бути: у прямостоячих дерев не менше ¼ товщини комля, а у нахилених дерев в сторону валки не менше 1/3п товщини комля.

6. Подпилювати деревослід двома різами, при цьому нижня плоскість підпилу повинна бути перпендикулярна осі дерева, а верхня сторона створювати угол до нижньої плоскості 25-35 градусів або при підпилі двома параллельними різами відстань між ними повинна бути не менше 1/10 діаметра дерева у місці спилювання його. Підпилювати дерево одним різом забороняється. При підпилі, опилюванні або розкряжувані дерев необхідно опір робочого органу пилки надійно ввести у доторкання зі стволом та легким нажимом вводити ріжучий орган у деревину. При недотриманні цього правила ріжучий орган може відкинути від дерева та нанести травму. Спилювати дерево необхідно завжди вище нижньої поверхні підпилу та нижче верхньої. У дерев, які мають нахил в бік по відношенню до направлення валки, недопил повинен мати форму клину, вершина якого звернена в сторону нахила. Валити дерева, які мають нахил більше 5 градусів, необхідно на лісосіках з нахилом більше 15 градусів, при якому дерева потрібно валити вниз по схилу.

7. При спилюванні дерев до виходу на підруб або підпил повинен бути залишений недопил: при діаметрі дерев ( на висоті грудини) ддо 40см-2см, від 40 до 60 – 3см та від 61см та вище – 4 см, при спилюванні дерев з гниллю ширина недопилу повинна бути збільшена на 2 см. Забороняється скрізний пропил дерева без недопилу.

8. Валити дерева в гнездах порослі або поруч зростаючі необхідно у сторону їх природного нахилу. Кожне дерево треба валити окремо.

9. При паденні зрізаного дерева вальщик та його помічник повинен негайно відійти на 4-5 м від нього по заздалегіть підготовленим дорожкам, слідкуя в цей час за падаючим деревом та сучками.

10. Переходити від дерева до дерева слід при роботі двигуна на малих обертах, коли робочий орган не обертається. При переході на дільницю роботи з переносним бензомоторним інструментом, на відстані з затратою часу 3 хв та більше двигун повинен бути зупинений.

11. Мілкий ремонт бензопил, заміна ланцюга та його натягнення, оберт редуктора пилки повинні виконуватись при непрацюючому двигуні.

12.Забороняється:

а) передавати керування бензопилкою іншій особі.

б) працювати з тупими зубами ріжучого диску або пильного ланцюга.

в) заменювати пильний диск або ланцюг та натягувати його при працюючому двигуні.

г) звільняти зажатий пильний ланцюг при працюючому двигуні.

д) групова валка дерев шляхом збивання одного або декількох підпильних дерев іншим деревом.

е) залишати підрублене або підпиляне дерево, а також завислі після завершення роботи, на час обідньої перерви або при переході до інших дерев.

13. Перед валкою гнильових та сухостійних дерев необхідно їх перевірити шестом на прочність стояння. Підрубувати такі дерева заборонено. Замість підрубу необхідно робити підпил.

14. При розробці вітровально-буреломних ділянок, сухостійних куртин, ділянок заражених дерев необхідно:

а) виконувати валку дерев в сторону основного вітровалу, в першу чергу необхідно валити найбільш небезпечні дерева та зломи, котрі можуть упасти самовільно.

б) перед валкой дерев зі сломаною вершиною треба перевірити валочною вилкою, або шестом прочність з’єднання вершинної частини зі стволом та прочність стоянні зломаної частини ствола.

в) валити нахилені дерева з порушеною кореневою системою у бік іх нахилу.

г) разбирати завали вітровальних дерев тракторами або лебідками з довжиною канату не менш ніж 35 м.

15. У дерев, які мають злом на висоті менше 1м, необхідно відпилити зломану частину від комля, попередньо підклавши під ствол підкладку; відпилювання зломаної частини стовбура слід виконувати двома різами: перший – зверху до половини діаметра та другий – знизу. Дерева, які мають злом на висоті більше 1м, валяться лебідкою. При неможливості повалу лебідкою комлева частина дерева зі стволом валиться під нахилом 90 градусів до вертикальної поверхності, яка проходить через ось зломаної частини дерева. Недопил, встановлюється на 2 см більше нормативного.

16. У выкорчованих та лежачіх на землі дерев ствол відпилюють від кореневої системи після укріплення кореневої глиби спеціальними упорами. Перший раз роблять зверху на глубину не менше 2-3 см ближче до комля від поверхності першого різу. Після відведення стовбура від кореневої глиби остання лебідка трактором ставиться в початкове положення. Стовбур від невідокремленого злому на висоті до 1м відпилюють так само, як писано вище. У цьому випадку під стовбуром дерева укладають підкладки.

17. У дерев з вивороченим коренем необхідно попердньо надійно укріпити кореневу глибу підпорками, а потім її відпилювати. Надколоті дерева з тріщинами від комля до вершини необхідно валити тільки з попередньою їх обв’язкою; забивши для міцності між стовбуром та мотузкою клин.

18. При работі по догляду за лісом у горних умовах, крім небезпечних наружних зон, всередині дільниць повинні дотримуватися розриви, забезпечуючі безпечні умови роботи. При розташуванні дільниць рубок догляду поперек склону розрив по горизонталі від місця роботи вальщика до місця виконання інших операцій повинен складати не менше 60 м. Між звенами робочих, зайнятих на інших операціях, крім валки – 30м.

19. На лісосіках з уклоном більше 15° повинні валити дерева вниз по схилу, а розроблятися лісосіки – від подошви схилу до вершини. На каменистих схилах валка дерев не дозволяється.

20. Валка лісу без помічника дозволяється:

а) при розробці вітровально - буреломних лісосік та горельників.

б) при проріджуванні, прохідних та санітарних рубках.

в) при зустрічному вітрі силою 3 бала та вище.

21. Обрубщик сучків, повинен виконувати роботи тільки в безпечній зоні при дотриманні 50-метрової зони безпеки від місця валки, виконувати роботи в той час, коли валка закінчена, про що вальщик повинен дати відповідний сигнал всім членам бригади.

22. При очищені звалених дерев від сучків сокирою або бензопилою, необхідно дотримуватись слідуючі потреби:

а) обрубувати та обрізати сучки у направленні від комля до вершини.

б) прив’язувати до пнів дерева, які лежать на схилах гір, до початку обрубки сучків, якщо дерева розташовані вздовж схила крутизною 20° та більше і поперек схилу крутизною 15° і більше.

23 .Не дозволяється обрубувати та обрізати сучки, стоячи на поваленому дереві або сидячи на ньому. У лежачого дерева, без прияйняття заходів по його укріпленні, на пачках дерев, на штабелі, а також знаходитись кому-небудь ближче 5м від робочого, який виконує обрубку; перекидати сокиру для передачі іншій особі або передавати сучкорізний інструмент.

24. При обрубці сучків робочий повинен зайняти зручне положення, знаходитись з протилежної сторони хлиста, на якому виконується обрубка сучків. Ставати ногою на стовбур або гілки поваленого дерева при обрубці забороняється.

25. При опиловці сучків бензопилкою необхідно опір інструмента підвести до суку, а потім легким нажимом вводити у деревину ріжучий інструмент.

Вимоги безпеки по закінченню робіт

1. Почистити бензопилку від опилок та бруду, зняти пильний ланцюг, промити бензином повітряний фільтр карбюратора та почистити від бруду сітку вентилятора пилки.

2. Прибрати валочні інструменти, сокири та рукавиці в відведений для зберігання місце.

3. Почистити трактор від бруду, поставити його в відведене для стоянки місце; зупинити трактор, двигун, закрити кабіну трактора на ключ.

4. Виконати процедуру особистої гігієни.

5. Почистити бензопилку від бруду та прибрати її, а також сокири, інструменти та інші обладнання у відведене для зберігання місце.

6. Робочим виконати процедури особистої гігієни.

Вимоги безпеки в аварійній ситуації

1. Перед зняттям завислих дерев у кожному конкретному випадку визначити характер їх зависання та спосіб приземлення ( валки ):

а) якщо зависле дерево має злом, не відокремлений від комлевої частини, то підпилюють дерево з бокової сторони, підпилюють, з залишенням недопилу шириною 4-6 см, після чого дерево валять трактором ( лебідкою ) у сторону підпилу. При наявності декількох дерев кожне з них знімають окремо.

б) якщо зависле дерево повністю відломилось від комлевої частини та опирається на землю, його знімають трактором.

2. Змінити зависле дерево слід трактором або лебідкою з довжиною канату не менше 35 м. Для знаття завислого дерева канат трактора закріплюють на комлевій частині та в залежності від конкретних умов стягується під кутом або вздовж осі завислого дерева. В виключних випадках дозволяється знімати завислі дерева: ричагами, переміщенням комля дерева в сторону. При цьому всі робочі повинні знаходитись з однієї сторони стовбура дерева. Воротом – закріпленням завислого дерева одним кінцем канату та наматуванням другого за допомогою ричага на стовбур дерева.

Не дозволяється:

а) знімати зависле дерево одночасно з збором пачки дерев, або хлистів;

б) знімати зависле дерево трелювальним трактором з захватом або маніпулятором;

3. В кожному випадку травмування постраждалий або очевидець негайно сповіщає майстра або іншого керівника робіт, який забов’язаний: терміново організувати першу допомогу постраждалому та його доставку в лікарню, повідомити лісівничому або іншому керівнику про те що сталося, зберегти до розслідування обстановку на робочому місці та стан, обладнання такими, які вони були в момент несчасного випадку ( якщо це не загрожує життю та здоров’ю робітників, не приводить до аварії ). Керівник підрозділу, де стався несчасний випадок, забов’язаний негайно повідомити про нього керівнику підприємства та професійному комітету.