Статьи по ОТ и ТБ

Охорона праці на підприємствах зеленого будівництва і садово-паркового господарства.

Створення здорових і безпечних умов праці в нашій країні є справою державної ваги.

Охорона праці – це система законодавчих актів і відповідних їм соціально – економічних, технічних, гігієнічних і організаційних заходів, що забезпечують безпеку і збереження здоров'я тих, що працюють в процесі праці.

Основоположних документом, що визначає правові норми тих, що працюють і відповідальність адміністрації підприємств і організацій по охороні здоров'я і забезпеченню безпечних умов праці – є Кодекс законів про працю (КЗоТ).

КЗоТ визначає режим робочого часу і відпочинку, оплату праці, гарантії і пільги для жінок, підлітків і деяких категорій, що працюють по професіях.

Конкретні положення і заходи щодо охорони праці і техніки безпеки для підприємств, організацій і установ, передбачаються в колективному договорі, який щорічно полягає між адміністрацією і профспілковим комітетом цих підприємств.

Окрім нього на підприємствах повинні бути відповідні Гости і стандарти підприємств (СТП) по безпеці праці, рекомендації і керівні технічні матеріали.

Згідно Положенню про соціалістичне виробниче підприємство загальне керівництво і відповідальність за правильну постановку роботи по охороні праці покладені на керівника підприємства.

Безпосереднє керівництво роботою по охороні праці і відповідальність за виконання вимог безпеки праці, як правило, покладається на головного інженера, головного фахівця або заступника керівника підприємства.

Відповідальність за зміст і безпечну експлуатацію верстатного і енергетичного устаткування, а також машин, механізмів, опалювальних пристроїв, систем водопостачання і каналізації покладається на головного механіка, енергетика, а за відсутності – на механіка, інженера (техніка) – будівельника.

Безпосереднім організатором виробництва є майстер (старший майстер, начальник ділянки, виконроб). Він несе відповідальність за загальний стан охорони праці на ділянці (у бригаді) і контролює безпечне виробництво робіт, справність устаткування, забезпеченість робочих запобіжними і захисними засобами, інструментами і спецодягом.

Разом з адміністрацією охорона праці повинна постійно контролюватися профспілковою організацією підприємств. При цьому в профспілковому комітеті обирається комісія по охороні праці, а на ділянках, в цехах і бригадах – суспільні інспектора по охороні праці.